tim-hieu-cach-doc-bao-cao-kinh-doanh

Chi phí nghiên cứu phát triển (R&D) 

Trong nhiều doanh nghiệp tốt, họ thường công bố chi phí này hoặc tỷ lệ chi phí R&D/Doanh thu trong các báo cáo thường niên (Ảnh minh họa)

Trong nhiều doanh nghiệp tốt, họ thường công bố chi phí này hoặc tỷ lệ chi phí R&D/Doanh thu trong các báo cáo thường niên (Ảnh minh họa)

Both comments and trackbacks are currently closed.