Thông tin liên hệ

VĂN PHÒNG VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
Viện Đào tạo Quốc tế – International School

  • Địa chỉ : Phòng 601 – Cơ sở 254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng
  • Điện thoại: (+84) (236) 365-0403 – số nội bộ: 601
  • Fax : (+84) (236) 365 0443
  • Email : intlschool@duytan.edu.vn * fit@duytan.edu.vn
  • FB: facebook.com/khoadaotaoquocte

Hỗ trợ