hoc-quan-tri-kinh-doanh-quoc-te

Hành động nhanh nhẹn

Bất kể là lúc nào cũng cần phải chú trọng quan niệm về thời gian, hành động phải nhanh nhẹn, phải nhớ “chuyện hôm nay chớ để ngày mai” (Ảnh minh họa)

Bất kể là lúc nào cũng cần phải chú trọng quan niệm về thời gian, hành động phải nhanh nhẹn, phải nhớ “chuyện hôm nay chớ để ngày mai” (Ảnh minh họa)

Both comments and trackbacks are currently closed.