hoc-nganh-quan-tri-kinh-doanh-chuan-quoc-te

Học ngành Quản trị Kinh doanh chuẩn quốc tế tại Đại học Duy Tân (DTU)

Học ngành Quản trị Kinh doanh chuẩn quốc tế tại Đại học Duy Tân (DTU) sinh viên sẽ đào tạo từ cơ bản đến nâng cao trình độ tiếng Anh nhằm chuẩn bị hành trang ngoại ngữ vững chắc nhất giúp hỗ trợ hoàn thành tốt công việc khi bước vào môi trường làm việc thực tế.

Học ngành Quản trị Kinh doanh chuẩn quốc tế tại Đại học Duy Tân (DTU) sinh viên sẽ đào tạo từ cơ bản đến nâng cao trình độ tiếng Anh nhằm chuẩn bị hành trang ngoại ngữ vững chắc nhất giúp hỗ trợ hoàn thành tốt công việc khi bước vào môi trường làm việc thực tế.

Both comments and trackbacks are currently closed.