quan-tri-nhan-su-dinh-huong-den-tuong-lai

Quản trị nhân sự định hướng đến nhân tài trong tương lai

Quản trị Nhân sự không chỉ tập trung vào việc tuyển dụng và phát triển nhân viên, mà còn định hướng đến việc thu hút và giữ chân nhân tài Vì vậy, Đại học Duy Tân tự hào là ngôi trường đào tạo những nhân tài ngành Quản trị Kinh doanh chuẩn quốc tế được đào tạo bài bản để đáp ứng nhu cầu cho xã hội.

Quản trị Nhân sự không chỉ tập trung vào việc tuyển dụng và phát triển nhân viên, mà còn định hướng đến việc thu hút và giữ chân nhân tài Vì vậy, Đại học Duy Tân tự hào là ngôi trường đào tạo những nhân tài ngành Quản trị Kinh doanh chuẩn quốc tế được đào tạo bài bản để đáp ứng nhu cầu cho xã hội.

Both comments and trackbacks are currently closed.