dieu-khon-kheo-trong-kinh-doanh

Phân tích, quan sát đa chiều

Kỹ năng phân tích, quan sát đa chiều là cách nhìn nhận sự vật, hiện tượng một cách chi tiết, phân tích rõ ràng; đặc biệt, có thể giữ đầu óc nhạy bén khi quan sát những sự vật mới hay tiếp xúc với những quan điểm mới (Ảnh minh họa)

Kỹ năng phân tích, quan sát đa chiều là cách nhìn nhận sự vật, hiện tượng một cách chi tiết, phân tích rõ ràng; đặc biệt, có thể giữ đầu óc nhạy bén khi quan sát những sự vật mới hay tiếp xúc với những quan điểm mới (Ảnh minh họa)

Both comments and trackbacks are currently closed.