hoc-marketing-2

học ngành marketing là học những gì

Sinh viên được học các nội dung chính của các chuyên ngành như quản trị bán hàng, quảng cáo, quản trị chiến lược, quảng bá thương hiệu, xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng,…

Sinh viên được học các nội dung chính của các chuyên ngành như quản trị bán hàng, quảng cáo, quản trị chiến lược, quảng bá thương hiệu, xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng,…

Both comments and trackbacks are currently closed.